Tilbage til læseoplevelsen -Lynlitteratur - et fortællespil til danskundervisning i gymnasiet

Denne artikel og spillet Lynlitteratur er blevet til i et samarbejde mellem…