Forumteater uddannelse

SKAB AKTIVE DELTAGERE FREM FOR PASSIVE TILSKUERE

Kære dig, der er underviser eller facilitator!
Jeg har lavet en ny uddannelse. Den er til dig, der genkender dig selv i dette:


“Jeg savner sikre metoder til at involvere mine deltagere fysisk. Jeg gør det allerede, men jeg oplever, at mange synes, det er utrygt at deltage.”

Anne, underviser på
Socialrådgiveruddannelsen


“Jeg ved, at de involverende metoder virker, men fordi jeg ofte oplever at deltagerne forventer at sidde på en stol og få nogle værktøjer serveret, dropper jeg tit de involverende metoder. Jeg mangler både mod og metoderne til bare at gøre det.”

Line, selvstændig underviser


 “Jeg oplever tit, at deltagerne i min undervisning forventer, at jeg har svaret på de dilemmaer, vi udforsker, og jeg har svært ved at få dem til at byde ind med deres egne idéer.

Peter, intern konsulent

Forumteater og andre kreative metoder

Forumteater og andre kreative metoder er eminent til at arbejde med konflikthåndtering, etiske og relationelle dilemmaer, og kommunikation. Forumteater omsætter teori og gode intentioner til handling.
Jeg har været så heldig, at Katrin Büreus har sagt ja til at være gæsteunderviser og supervisor på uddannelsen. Hun er det menneske i Skandinavien, der har arbejdet mest med forumteater.

Glæd dig! Det gør jeg.

Bedste hilsner
Pernille Bandholm Jacobsen

Lær at skabe workshops, hvor dine deltagere:

 • Eksperimenterer og prøver nye holdinger og handlinger af.
 • Oplever, at det, de tumler med hver især, ofte er almene menneskelige udfordringer.
 • Indgår i en livlig debat om svære emner uden lette svar. Står frem og udtrykker både stærke holdninger og tvivl.
 • Udforsker dilemmaer og udfordringer i studieliv, ar- bejdsliv, familieliv og samfundsliv.
 • Oplever, at de er i et trygt rum med høj lyttekvalitet.
 • Tænker og udtrykker sig med både hovede, hjerte og krop.

Efter uddannelsen vil du være i stand til at:

 • Bruge kreative metoder spontant, når der er behov for at vække krop og energi i et rum.
 • Opfinde og designe aktive, kropslige, visuelle eller taktile øvelser til din egen målgruppe.
 • Lede kortere eller længere forumteater/forumspil sessioner.
 • Indtage rummet med sikkerhed og energi, når du leder kreative processer.
 • Guide kollegaer til at anvende kreative metoder og forumteater i deres egen undervisning eller facilitering.

På uddannelsen henter vi inspiration fra forumteatrets pionerer og fra andre relevante kreative tilgange og metoder. Og så trækker vi i høj grad på praktiske erfaringer fra mange års virke med forumteater. Med andre ord: I får vores bedste tips til, hvad der virker!

Hvem underviser på uddannelsen?

Pernille Bandholm Jakobsen
Jeg er tovholder og gennemgående underviser på uddannelsen.

 • Har arbejdet med kreativ facilitering og forumteater gennem 20 år.
 • Står bag 10 samtale- og læringsspil, bl.a. Lynhistorier, Styrkehistorier og Lynlitteratur.
 • Underviser på Playmakers facilitatoruddannelse.
 • Skriver på en bog om facilitering, der udkommer i september 2023.
 • Cand. Mag i Æstetik og Kultur, Aarhus Universitet.

klods-hans.com
birdinhand.dk
playmakers.dk
Linkedin

Gæsteunderviser og supervisor

Katrin Büreus

 • Har arbejdet med forumspil i 30 år i Skandivanien, Rusland, Indien og Vietnam.
 • Har modtaget undervisning og supervision af Augosto Boal gennem 20 år.
 • Forfatter til en række bøger om forumspil og supervison.
 • Kursusleder på Universitet og højskole i metoden forumspil.
 • Har uddannet 6000 pige gruppeledere og 4000 drenge gruppeledere.
 • Udvikler og underviser i forløbet ”kreative metoder” på Cederskjöld högskola i Stockholm.

Katrins hjemmeside

Linkedin

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op af 4 moduler, der består af:

 • 7 hele workshop dage
 • 3 x træning i egen praksis 2
 • onlinemøder

Imellem hvert modul træner deltagerne i deres egen praksis. Og så mødes vi i mindre grupper online, for at dele idéer og trække ny viden ud af de praktiske eksperimenter.
Online grupperne faciliteres af Pernille Bandholm Jacobsen.

Modul 1
Forumteater basis

Dag 1 og 2
Deltagerne bliver præsenteret for grundidéerne i arbejdet med kreative metoder og forumteater.
Vi arbejder praktisk med enkle kreative øvelser og tilgange baseret på forumteater. Vi kommer bl.a. omkring:

 • Opvarmningsøvelser, der skaber tryghed, energi og fokus.
 • Figurer og billeder - at arbejde taktilt og visuelt.
 • Vurderingsøvelser - få dilemmaet på gulvet.
 • Levende stole - at udforske dilemmaer og ambivalens uden man behøver at “spille teater”.
 • Statuer og dynamisering - at give et ydre udtryk for en indre tilstand.

Vi afprøver alle øvelserne på egen krop og arbejder herefter med:

 • Skalering af øvelserne, så de passer til målgruppen.
 • Tryghed - hvordan du hjælper deltagerne med at komme til stede socialt, energimæssigt og fagligt. Og hvor- dan du skaber et trygt og præstationsfrit rum.
 • Leg - hvordan du gør det sjovt, undersøgende og legende at lære
 • Skift - hvordan du som facilitator kan arbejde dynamisk med skift i energi og tilgang.
 • Grad af involvering - så det føles trygt og rart for delta- gerne.
 • Tilpasning af øvelserne, så de kan bruges i mange kontekster.

Deltagerne beslutter sig for et ” næste bedste skridt,” med inspiration fra de to dages undervisning.

Træning i praksis
Deltagerne afprøver deres ”næste bedste skridt” i praksis. På hele uddannelsen bygger vi på Anne Kirketerps forskning i foretag- somhed, der handler om at omsætte ideer til handling. Begrebet ”næste bedste skridt” er fra hendes forskning.

Onlinemøde 1
Vi mødes i mindre grupper online og deler erfaringer fra praksis. Mødet faciliteres af Pernille Bandholm Jacobsen.

Modul 2

Værksted

Dag 3
Alle deltagere har planlagt en proces, som de vil lede, med ud- gangspunkt i indholdet fra Forumteater basis modulet.
Vi arbejder med feedback og idéer fra resten af gruppen.

Modul 3

Ledelse af forumteater

Dag 4 og 5

Deltagerne bliver introduceret til at lede en forumteater proces. Både en proces hvor deltagerne selv spiller og en proces, hvor “professionelle” spiller.
Vi kommer bl.a. omkring:

 • Joker rollen - det at lede en forumteatersession med fokus på både etik og energi.
 • Forumspil: Få deltagerne til at lave deres egne cases. Pernilles og Katrins yndlings teknikker.
 • Metoder til at lede processer med både små og store grupper.

Træning i praksis

Deltagerne afprøver deres ”næste bedste skridt,” i praksis.

Onlinemøde 2

Vi mødes i mindre grupper online og deler erfaringer fra praksis. Mødet faciliteres af Pernille Bandholm Jacobsen.

Modul 4

Værksted

Dag 6 - 7
Alle deltagere har planlagt en længere proces, som de vil lede, med ud- gangspunkt i indholdet fra Forumspil- og forumteater modulet. Herefter får de feedback og idéer fra resten af gruppen.
På den sidste dag arbejder vi med at rette de sidste detaljer til, baseret på konkrete udfordringer fra deltagerne. Vi opbygger mod og motivati- on til at bruge uddannelsen i praksis.

Vi slutter dag 7 af med at arbejde med foretagsomhed - din evne til at gå fra idé til handling.

Praktisk

Tid:
Efterår 2024. Uddannelsen strækker sig over ca 3 måneder, så der er tid til at få omsat inspiration fra undervisningen til praksis.

Dato
d. 14. og 15. aug.
d. 6 sept.

d. 19 og 20 sept.
d. 6 og 7 nov.
Alle dage er fra 9.00 - 15.30

Sted
Lynfabrikken eller Det Blå i Aarhus - alt efter deltagerantal

Deltagere
Max 12

Intropris for hele forløbet
24.800 + moms

Kontakt
Pernille Bandholm Jacobsen
Tlf: 25 21 38 37

Mail:
pernille.jacobsen@gmail.com

birdinhand.dk