Vidensformidling. Uddannelsesdesign. Iværksætterforløb. Pitchtræning. Samarbejde med Psykiatrien.

Forskershow

Min spidskompetence er at hjælpe videnspersoner med at formidle deres stof, så både deres mormor og deres nabo forstår det, og uden at det mister faglig flyvehøjde.

Jeg har instrueret tre forskershows for Folkeuniversitet i Aarhus. Vi har været på turné rundt til Aarhus Teater, Nørrebro Teater, Nordens Hus i Thorshavn og små og store steder i det meste af Danmark. 18 topforskere fik træning i at formidle deres stof fra en scene på 8 minutter.

Ressourceaktiverende vejledning– Vejledningsuddannelse for vejledere på VUC

Sammen med Mads Bab fra konsulentfirmaet Gnist har jeg udviklet og designet forløbet “ressource-aktiverende vejledning” for VUC vejledere.

Jeg har fungeret som gennemgående facilitator og har gruppevejledt deltagerne online med fokus på, at skabe virksomme overgange fra teori til praksis. Målet har været hele tiden at afprøve de nye teorier i praksis.

Vi har udviklet fysiske og visuelle redskaber som vejlederne kan bruge i mødet med de studerende. Alle materialer har fokus på foretagsomhed og en ressource-aktiverende tilgang.

Iværksætterforløbet Accelerator

Jeg har faciliteret otte iværksætterforløb af seks uger. Forløbet har jeg designet sammen med konsulent Michael Reinholdt fra det aarhusbaserede Talentmatch, der har speciale i at matche højtuddannede med private firmaer.

Som facilitator på iværksætterforløbet styrker jeg deltagernes læringsproces og ikke mindst deres handlekompetence, så de efter seks uger ikke bare ved noget om iværksætteri, men ER iværksættere.

Tidligere har jeg rådgivet iværksættere i samarbejde med iværksætterekspert Margrete Bak fra Karlbak.

Samarbejde med Psykiatrien i Region Midt

Gennem 2017 samarbejdede jeg med fagprofessionelle i psykiatrien om at skabe læringsdage for afdelinger i hele regionen.

Formålet er at forholde Region Midts overordnede strategi til det levede liv på afdelingerne, og finde lokale løsninger, der er sætter patienten i centrum.